Úvodní obrázek
Shlédněte naše videa

Tábor 2016 -#2


19
leden
Tábor 2008

Článek popisuje tábor Pod Pirátskou vlajkou 2008 z perspektivy účastníka celotáborové hry. Pro lepší orientaci doporučujeme nahlédnout do deníku Jolly Rogera a do pirátské mapy speciálně vytvořené pro tábor 2008.

Hned první den po příjezdu jsme se setkali s nejvýznamnějšími Kozoderskými piráty a dozvěděli jsme se o bájném pokladu Jolly Rogera. Další den nás čekalo shánění nezbytných zásob pro naši plavbu v přístavu Puerto Blanco. První velkou zkouškou na moři bylo úspěšné proplutí Zátokou Žraloků. V zátoce čekalo mnoho nebezpečí v podobě ostrých útesů, vírů, žraloků i různých vodních příšer, ale nakonec se podařilo proplout všem posádkám.

Po proplutí Zátokou jsme se museli vypořádat se Sirénami na přilehlých ostrovech, k čemuž jsme od nich museli nejdříve v noci získat magické perly z Nebeské Svatyně od tamních šamanů. Pro vlastní proplutí byla nutná velká dávka štěstí i důkladné maskování. Další den jsme se dozvěděli o nadcházejícím pirátském sněmu a vydali jsme se shánět adekvátní oblečení pro tuto vzácnou příležitost k místním domorodcům v přilehlých osadách v okolí Opuštěných Ruin.

Po předchozí plavbě jsme zjistili, že máme nedostatek zásob na palubách našich lodí. Naštěstí jsme objevili čtyři opuštěné přístavy - Puerto Bravo, Icarus, Tsurgui a Přístav Falešné naděje, které byly sic opuštěné, ale zůstal v nich nějaký materiál po předešlých námořnících. Jenomže každá pirátská flotila chtěla pro sebe co nejvíc, tak jsme museli situaci vyřešit pirátským bojem mezi sebou. Po načerpání zásob nás čekala další komplikace, když jsme museli proplout chladnými Vodami Beznaděje kolem Mrazivých Ostrovů. Naštěstí se ukázalo, že naše posádky umí brilantně zacházet s ohněm a propluli jsme bez problémů (až na večerní bouřku, která překazila spaní pod hvězdamiFrown).

Naší noční nepozornosti bohužel využili lidojedi z Ostrova Lidojedů a rozkradli zásoby všech flotil. Pirátský duch velel co nejdřív získat ztracené věci zpět a jak to mezi námi, piráty, bývá, tak se o zásoby strhla další neúprosná bitva mezi posádkami jednotlivých flotil. Při sobeckých pokusech okrádat se navzájem bohužel lidojedi zajali našeho pirátského krále a tak jsme museli narychlo připravit záchrannou výpravu. Naneštěstí se krále nepodařilo osvobodit a podlehnul následkům svých zranění. Proto byl ještě tentýž večer svolán Pirátský sněm v blízké osadě Targa, kde se hlasovalo o řešení problému.

Proradný, oportunistický, egoistický, prolhaný a manipulativní zástupce krále se urputně snažil zaujmout jeho místo a o to více byl překvapen, když se na sněmu zjevil duch našeho krále! Hlasováním jsme jednoznačně vybrali možnost oživení krále pomocí živé vody. Nejdříve ale museli všichni piráti obnovit své poškozené flotily, abychom byli schopni odplout z toho prokletého Ostrova Lidojedů, poté co se nám podaří získat živou vodu a oživit našeho krále.

Na samotné putování za živou vodou jsme se museli rozdělit do menších skupin, abychom nebudili před lidojedy pozornost a nakonec se nám podařilo získat přesně takové množství živé vody, co stačilo pro oživení, a dočkali jsme se zázračného oživení krále! Pirátský král nás všechny šokoval sdělením, že se v nebi (Smile)od Jolly Rogera dozvěděl, že jeho poklad lidojedi přemístili z Mýtiny Bohů, kde měl být dle jeho deníku, k Oltáři Zapomnění, který je na ostrově v západní části Pirátského Moře.

Další den čekala všechny piráty vyčerpávající stezka Jolly Rogera, která dokonale prověřila obratnost, vytrvalost, sílu, zdatnost a rychlost všech pirátů, kteří chtěli získat poklad. Jak jsme se blížili k pokladu, tak se ovšem zvyšovalo napětí a vzájemná nevraživost mezi flotilami, které chtěli získat poklad samy pro sebe! Proto jsme museli přistoupit k řešení v podobě rozhodující bitvy, která určí pořadí, v jakém budeme poklad hledat.

Poslední krok k nalezení pokladu byl, jak to tak bývá, ten nejnáročnější. Již od rána jsme museli získávat části záludné šifry, která udávala polohu kartografů, bez jejichž pomoci bychom Oltář Zapomnění nemohli nikdy nalézt. Jenomže kartografové poskytovali své rady jen po splnění obtížných úkolů a navíc nám přibyly trable se získáváním klíčů k pokladu, pro které museli nakonec skákat nejstatečnější členové flotil nad obrovskou hloubkou propasti v blízkosti stříbrného soutoku.

Po všech peripetiích se nakonec podařilo poklad nalézt a mohli jsme si užívat slávy a bohatství. Všichni piráti radostně promrhali veškeré nabyté peníze další den na naší tradiční pouti v oblíbeném bazaru. Večer jsme si všichni užili závěrečný oheň a další den jsme se vrátili do reálného světa bez pirátů a těšíme se na tábor 2009!