Úvodní obrázek
Shlédněte naše videa

STČ - Highlights 2016


30
květen
Dobročinná sbírka STČ

Historie Sdružení pro táborovou činnost je velmi bohatá ? někteří členové se účastnili našich táborů ještě v dobách před Sametovou revolucí (pochopitelně jsme v té době fungovali v jiné právní formě a pod jinou hlavičkou). Naše sdružení vzniklo hned v roce 1990. Bohužel stáří některého vybavení STČ odpovídá stáří naší organizace, a to i přes to, že každý rok výbavu postupně doplňujeme a obnovujeme. Od roku 2008, kdy jsme přestali jezdit na cizí táborové základny, se nám podařilo vybudovat vlastní plnohodnotné táborové zázemí a navýšili jsme kapacitu tábora o více než 50%. Kapacita naší táborové základny je nyní optimální, čehož bychom nemohli dosáhnout bez materiální, finanční i fyzické podpory, které se nám z mnoha stran dostává od rodičů účastníků našich táborů, obyvatel i společností v okolí naší základny, města Hradec Králové, ČSOB, a.s. a v neposlední řadě také od našich rodin a kamarádů.

V tomto roce bychom chtěli urychlit obnovu některého zastarávajícího vybavení, což je pro nás kvůli významným investicím do vybudování a rozšíření vlastní základny poměrně komplikované. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat dobročinnou sbírku, jejíž výtěžek použijeme na obnovu stávající výbavy STČ ? zejména k nákupu nových stanů, nábytku, herních pomůcek a nářadí. Přispět můžete libovolnou částkou na účet 2100344803/2010 s variabilním symbolem 0001. Dobročinná sbírka je zapojena do projektu společenské odpovědnosti ČSOB, a.s. zvaného Matchingový fond. Znamená to, že ČSOB, a.s. přispěje na aktivity STČ stejnou částkou, jako se podaří vybrat ve sbírce do maximální výše 20 000 Kč. Do sbírky mohou přispívat všichni podporovatelé STČ.

Velice si vážíme veškeré pomoci, kterou od našich podporovatelů získáváme ve všech formách. Finanční podpora, ale i pomoc při stavění a bourání tábora nám velice usnadňuje naši činnost a i díky tomu jsme schopni udržovat vysokou kvalitu našich akcí za cenu, která se nezměnila od roku 2007, kdy jsme obnovili tradici dvoutýdenních táborů.

Děkujeme za podporu STČ!


Jménem všech členů STČ,
Petr Florián, předseda výboru