Úvodní obrázek
Shlédněte naše videa

STČ - Highlights 2016


10
prosinec
Tábor 2012 - shrnutí

Tábor v roce 2012, který byl motivován na téma soupeření světových tajných služeb o jejich prestiž, začal poněkud netradičně. Do jednotlivých organizací, které zápolily s nedostatkem agentů a stále vyšší hrozbou teroristických útoků, se dostaly informace o velké skupině hříšníků. Zásahové komando naše dětské hříšníky zpacifikovalo, následně jim byla přednesena obvinění a prohřešky, kterých se dopustili, a bylo jim nabídnuto vykoupit se z trestu prací pro příslušnou instituci. Všichni nakonec se spoluprací souhlasili, a tak se rozšířily řady MI6, CIA a Mossadu o nové členy.

V prvních dnech proběhl náročný výcvik nových agentů, jenž probíhal jako sled různých dovednostních úkolů pro skupinky i jednotlivce. Na výcvik navázala první ostrá mise. Neznámým útočníkům se podařilo zcizit tajné dokumenty, které je potřeba získat zpět. Pomocí různých vodítek a indicií se podařilo našim dětským agentům zjistit, že ukradené dokumenty byly pouze zástěrkou, která měla odvést pozornost od skutečného cíle teroristů, čímž byl příjezd slavné celebrity. Dětem se naštěstí podařilo získat ukradené informace zpět dostatečně rychle a mohly se tedy věnovat intenzivní ochraně jejich veleváženého chráněnce.

Po důkladné kontrole materiálů, které byly odcizeny, bylo však zjištěno, že se nepodařilo získat všechny zpět, a že to celé včetně atentátu, kterému se naštěstí podařilo zabránit, byla pouze zástěrka k tomu, aby útočníci získali podrobné plány místa jejich skutečného cíle. Speciálnímu surveillance týmu se však podařilo vypátrat místo, kde se chybějící dokumenty skrývají.

Agenti byly okamžitě vysláni na místo, kde však zjistili, že útočníkův úkryt je již prázdný. Podle poházených věcí však zjistili, že útočník plánuje bombový útok. Současně se agentům podařilo získat zvláštní vzkaz, jehož smysl jim prozatím unikal. Nyní nás čekal nelehký úkol a to pomocí informací nalezených v útočnickém doupěti a zcizených materiálů určit místo, kde hrozí útok a následně s pomocí rad zkušeného pyrotechnika zneškodnit bombu. Bomba však byla natolik sofistikovaná a napojená na několik různých výbušných zařízení, že se žádnému z týmu nepodařilo ji včas deaktivovat. Čekala je tedy nechtěná sprcha.

Další den nehlásila žádná z našich tajných služeb teroristické hrozby a tak se agenti vydali na cestu do širšího okolí a děti dorazily na Kostelecké koupaliště. Po návratu na děti čekaly aktivity v lanovém centru, jízdy na lanové dráze a možnost vyzkoušení si střelby z luků, vzduchovek, flusačky, praků a dokonce i vrhání nožem na zbudované střelnici.

Bohužel byly krátce po návratu svědky únosu jejich nadřízených a musely se vydat na náročnou pouť vedoucí k jejich vysvobození, která otestovala všemožné rychlostní, intelektuální i silové schopnosti účastníků. Během této záchranné mise se pomalu začíná ukazovat, že je tu možná spojitost mezi jednotlivými útoky, že důkazy začínají směřovat k jediné osobě a to Antoniu Corleone. Jedná se o vysoce postaveného mafiánského bosse světové úrovně, který se snaží zneškodnit tajné služby, aby posílila jeho moc a nekazily mu jeho zvrhlé plány k ovládnutí světa.

Antoniu Corleone se důmyslně podaří vnést nešvár mezi organizace zinscenovaným soudním sporem založeným na porušení předpisů během záchranné akce. V touze vyhnout se právním následkům sporu a vítězstvím nad ostatními agenturami dojde ke vzájemnému zcizovaní informací od jednotlivých tajných služeb. Toto však pouze vede k vyhrocení celé situace a následující den se spor vyvine v epickou vodní bitvu neuvěřitelných rozměrů. Současně se v této hře (jako už v mnohých předešlých) ukazuje jako podstatný element kontakt jednotlivých agentur uvnitř cizích tajných služeb, který jim za jistou úplatu poskytl vzácné interní informace o poloze jejich základen (vlajek). Tato bitva však pouze vede k soudnímu zakázání činnosti všech agentur. Situace vypadá beznadějně a zdá se, že Antonio zvítězil.

Naštěstí se surveillance týmu podařilo získat informaci o předmětu, který se ukrývá v území velmi chráněném příznivci mafiánského bosse. Tento předmět by mohl pomoci rozluštit vzkaz, který našli u teroristova komplice, a mohl by jim pomoci dopadnout hlavního intrikáře. Se zákazem činnosti však nemohou riskovat objevení, a tak se na nebezpečnou výpravu do nepřátelského území vydají v noci. A onen zdárný předmět se jim opravdu podaří získat.

Zákaz činnosti vedl i k přerušení toků peněz ze státních kas, proto se agentury uchýlily k obchodu se všemožnými materiály, převážně tedy takovými, které se jim v průběhu let podařilo zabavit různým teroristickým a zlodějským organizacím. Zákaz činnosti poté vedl i k zabavení prostor, ve kterých organizace operovaly, a tak si děti svépomocí uvařily jídlo a spaly pod širým nebem.

Další státní organizace se však dozvěděly o obchodu se zabaveným materiálem, takže se teď z lovců stává lovená zvěř a naši agenti musí prchat před policí, aby stihli dopadnout Antonia Corleone a prokázat svoji nevinu dříve než budou dopadeni oni sami. Při samotném útěku zjistí, že se ve velmi blízkém okolí pohybuje jeden ze členů mafiánské organizace, kterého se po velkých peripetiích podaří dopadnout. Od něj se agentům podaří získat poslední dílek skládačky, s jehož pomocí a se vzácným předmětem získaným z noční mise se jim podaří rozluštit vzkaz od samotného Antonia Corleone, který našli u bombového atentátníka.

Teď již následuje finální boj o prestiž a očištění vlastního jména, který zohlední všechny předešlé úspěchy a neúspěchy a podrobí naše agenty důmyslným a náročným zkouškám v obratnosti, zdatnosti, vytrvalosti i vychytralosti ve všemožných disciplínách, aby se jim podařilo dopadnout zrádného Antonia v jeho hlídaném sídle.

Naštěstí se zloducha podařilo dopadnout, jména očistit a obnovit funkce a prestiž tajných služeb. Současně se do dějin jako nejúspěšnější v boji zapsala CIA.