Úvodní obrázek
Shlédněte naše videa

Tábor 2016 -#1


5
leden
Tábor 2007

      V roce 2007 se tábor konal na Sudslavské základně, kde se konala soutěž o nejlepší firmu roku zvaná TOP 3. O prestižní ocenění soutěžily 3 firmy: Krachy, s.r.o.; Příšerky, s.r.o. a Tuneláři, s.r.o. Cesta k vytouženému ocenění byla velmi náročná. 

      Všechny firmy musely nejdříve prokázat, že je štěstí na jejich straně, aby mohla být v Sudslavě otevřena sázková kancelář, která pak vypisovala své kurzy každý den až do konce tábora. Obrat sázkové kanceláře se počítal v řádu statisíců Sudslavských dolarů a každý den slavilo svůj úspěch mnoho šťastlivců.     

      Všechny firmy také musely hned ze začátku projít náročnou byrokratickou mašinerií, aby získaly povolení k podnikání na našem výsostném území. Pro tuto hru se naši jindy vstřícní a milí vedoucí přenesly do rolí nesmlouvavých úředníků, kteří si vymýšleli mnohdy nesplnitelné úkoly, neustále měnili požadavky pro získání povolení, vyžadovali nesmyslné formality, byli velice neochotní a líní a nezdráhali se brát úplatky...

     Během prvního celodenního výletu jsme ověřili obchodnické schopnosti všech firem při výměně cenností s místními domorodci. Ale protože zisk z tohoto obchodu nestačil k pokrytí vysokých výdajů našich firem, tak jsme se museli uchýlit i k imaginární činnosti na černém trhu. Tento obchod byl velice výnosný, ale firmy se bohužel nechaly příliš opojit vidinou snadného zisku a v důsledku jejich neopatrnosti došlo k zatčení jednoho člena každé z nich při pokusu o prodej a držení předmětů nelegálního původu. Následně si firmy najaly nejlepší Sudslavské obhájce, ale i přes jejich nesmírnou snahu pod tíhou zřejmých faktů a nátlakem neústupného a přísného žalobce soud prohrály a musely ze svých monstrózních zisků zaplatit tučné pokuty a propadla jejich kauce. Verdikt soudu výrazně ovlivnil místní burzu, což se také projevilo na snídani v následujícím dni (přesněji pouze přibližně v prvních 10 minutách, po kterých byla kuchyně donucena poskytnout adekvátní stravu ze záložních zdrojů...Smile)


      Po neúspěchu v černé ekonomice se firmy pokusily navýšit svůj kapitál prací pro těžební společnosti. Před uzavřením kontraktu ovšem musely nejdříve o těžebních společnostech získat co nejvíce informací, projít náročným výběrovým řízením a vyjednat si v něm co nejlepší odkupní podmínky za vytěžené suroviny.


      Posledním, ale také nejnáročnějším úkolem bylo úspěšně projít závěrečnou hrou, ve které bylo za úkol splnit zakázku pro samotného prezidenta Spojených Stanů Sudslavských. S potěšením můžeme oznámit, že tato hra měla i přes počáteční rozdíly, způsobené rozdílným bodovým ziskem ve všech předešlých hrách, vysokou náročnost a celodenní trvání, nejtěsnější výsledek v historii STČ za posledních minimálně 15 let. Všechny 3 týmy se sešly v cíly v rozmezí neuvěřitelných 2 minut! Zasloužené vítězství si nakonec odnesly Příšerky, s.r.o. Ještě jednou gratulujemeSmile

     Po rozdělení odměn za celotáborovou hru a všech Sudslavských Dolarů proběhla tradiční táborová pouť s možností zhodnocení dosavadního bohatství všech dětí a nákupu luxusního zboží za dechberoucí ceny v našem prvotřídním bazaru FLO-CHRO Lichva, s.r.o., který se pyšní 100% věrností všech zákazníků!! Smile